ANH VĂN MẦM NON ( 3 – 6 tuổi)

Khóa học 12 tuần

LỚP KHÓA GHI CHÚ

    KD1-KD3

   (Dành cho các bé từ 3-6 tuổi, tối đa 15 bé/lớp.)

 


12 tuần

2 buổi /tuần

* 36 giờ  GVVN (12 giờ GVNN)/Khóa

    KD4-KD6

    (Dành cho các bé từ 3-6 tuổi, tối đa 15 bé/lớp.)

12 tuần 2 buổi /tuần

* 36 giờ  GVVN (12 giờ GVNN)/Khóa

    KD7-KD9

   (Dành cho các bé từ 3-6 tuổi, tối đa 15 bé/lớp)

12 tuần 2 buổi /tuần

* 36 giờ  GVVN (12 giờ GVNN)/Khóa

*Các lớp Anh Văn MẦM NON mỗi buổi học 90 phút

THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Sáng 08.00-09.30 08.00-09.30
Chiều/Tối 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30
17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00