ANH VĂN THIẾU NIÊN (11-16 tuổi)

(Phát triển 4 kỹ năng thi Cambridge tests và nền tảng cho chứng chỉ IELTS, TOEIC bridge)

Khóa học 10 tuần

LỚP KHÓA GHI CHÚ
ET1-ET2

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (6 giờ GVNN)/Khóa

ET3-ET4

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (7 giờ GVNN)/Khóa

KET 1- KET 2

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (8 giờ GVNN)/Khóa

ET5-ET6

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (8 giờ GVNN)/Khóa

ET7-ET8

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (9 giờ GVNN)/Khóa

ET9-ET10

(Tối đa 16 hv/lớp)

 

10 tuần

3 buổi /tuần

* 45 giờ  GVVN (7 giờ GVNN)/Khóa

*Các lớp Anh Văn THIẾU NIÊN mỗi buổi học 90 phút

THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
Sáng 08.00-10.00 08.00-10.00
10.15-12.15 10.15-12.15
Chiều/ Tối 17.45-19.15  17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15 17.45-19.15
19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00 19.30-21.00